logoIBEee

men lewe z godlem

programopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

 

Opinie o Kongresie

89% uczestników III Kongresu Polskiej Edukacji uznało, że to, czego się dowiedzieli podczas spotkania, przyda się w ich pracy. W Kongresie wzięło udział ponad 1100 osób, co druga była nauczycielem.

Najlepiej zostały ocenione wystąpienia gości specjalnych, prezentacje uczniowskich projektów społecznych oraz wystąpienia uczniów. Najsłabiej zostały ocenione debaty w przestrzeni „open space”. Pojawiło się też kilkanaście głosów krytyki odnoszących się do doboru bloków tematycznych oraz doboru prelegentów prowadzących sesje (w trakcie debat dyskutowały te same środowiska, zabrakło zróżnicowania).

Poza nauczycielami w Kongresie wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, uczniowie, studenci, a także inni przedstawiciele systemu oświaty. Z możliwości podzielenia się opiniami o Kongresie poprzez wypełnienie ankiety skorzystało 60% uczestników.

 

 

Szanowni Państwo

Rodzice, uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, przedstawiciele samorządów oraz organizacji pozarządowych spotkali się 29 i 30 sierpnia br. na III Kongresie Polskiej Edukacji. Wspólnie szukali formuły na lepszą i bardziej skuteczną edukację. Program Kongresu został wypracowany w oparciu o efekty dyskusji społecznej na ogólnodostępnym portalu Nasza Edukacja.

Kongres został organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Instytut Badań Edukacyjnych.

Udział w Kongresie był bezpłatny.

Dear visitors

Parents, students, teachers, school principals, and representatives of local governments and non-governmental organisations met on 29 and 30 August at the 3rd Congress of Polish Education. They have been looking together for a formula for the best and more efficient education. The Programme of the Congress was developed on the basis of the outcomes of social discussions held on a generally accessible website Our Education (Nasza Edukacja).

The Congress was organised by the Ministry of National Education and the Educational Research Institute.

Participation in the Congress was free.