bipKanał IBE na YouTubelinkedin grtwiter grKonto IBE na FB

AKTUALNOŚCI


 

Baner Konf IBE ico

IBE organizatorem konferencji na temat kwalifikacji w sektorze górniczym i pozagórniczym

5 października br. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się konferencja „Kwalifikacje w dobie zmian w sektorze górniczym i pozagórniczym”, adresowana do przedstawicieli branży górniczej, budowlanej i motoryzacyjnej. Więcej
transwal ankieta

TRANSVAL-EU: wypełnij ankietę, wesprzyj projekt

TRANSVAL-EU to projekt międzynarodowy realizowany w kooperacji z 16 instytucjami europejskimi, który dotyczy walidacji kompetencji przekrojowych (transwersalnych). Jednym z uczestników projektu jest Instytut Badań Edukacyjnych. Więcej
P TECH ico

P-TECH: Przedstawiciele Urzędu Miasta Rzeszowa, Asseco Poland oraz Instytutu Badań Edukacyjnych będą współpracować na rzecz rozwoju kwalifikacji rzeszowskich uczniów

20 września br. w Rzeszowie podpisano porozumienie dotyczący współpracy w ramach projektu P-TECH. Dzięki umowie podpisanej przez Urząd Miasta Rzeszowa, Asseco Poland oraz Instytut Badań Edukacyjnych rzeszowscy uczniowie po pięciu latach nauki będą mieli możliwość uzyskania poszukiwanej na rynku kwalifikacji z zakresu programowania. Więcej
600x600

Konkurs dla szkół i placówek edukacyjnych. Do wygrania cenne nagrody

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest aż 16 kart podarunkowych o wartości 2 tys. złotych! Więcej
51814832 777146662643686 3372876433599758336 n

IBE partnerem głównym Forum Inteligentnego Rozwoju w Toruniu

Forum Inteligentnego Rozwoju to kongres naukowo-technologiczny poświęcony nowatorskim badaniom i innowacyjnym technologiom. W tym roku IBE został partnerem głównym wydarzenia. Więcej
IBM22 ico

Program P-TECH: Instytut Badań Edukacyjnych podpisał umowę z IBM Polska

Program P-TECH został zainicjowany w roku 2019 przez firmę IBM. 2 września br. podpisano porozumienie na mocy którego program będzie wspierany merytorycznie przez Instytut Badań Edukacyjnych, a do P-TECH przystąpiła jedna z krakowskich szkół.  Więcej

PIAAC

 belka logo ibe men piaac

 

Opis projektu


znaki strona www flaga godlo

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC zostało dofinansowane ze środków budżetu państwa.

 Zakres i cele badania

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC (ang. Programme for International Assessment of Adult Competencies) to największe międzynarodowe badanie osób dorosłych. U jego źródeł leży przekonanie, że umiejętności są kluczowe dla funkcjonowania we współczesnym świecie i stanowią warunek rozwoju społeczno-ekonomicznego i dobrobytu. Badanie PIAAC obejmuje pomiar trzech podstawowych umiejętności niezbędnych w życiu prywatnym i zawodowym, a przy tym dających podstawę do nabywania nowych kompetencji i wiedzy. Są to następujące umiejętności:

  • rozumienia tekstu,
  • rozumowania matematycznego,
  • rozwiązywania problemów.

Badanie PIAAC dostarcza wiedzy o umiejętnościach i ich wykorzystaniu w pracy i życiu codziennym. Pomaga też lepiej zrozumieć, jak system edukacji, uczenie się w szkole i poza szkołą oraz doświadczenia zawodowe przyczyniają się do rozwijania umiejętności.

Wyniki badania PIAAC są wykorzystywane do lepszego zrozumienia społecznych potrzeb i trafnego ukierunkowania działań służących poprawie umiejętności osób dorosłych. Do wyników badania odwołuje się wiele krajowych i międzynarodowych dokumentów strategicznych. Porównanie rezultatów uzyskanych w wielu zróżnicowanych krajach pomaga ustalić, jakie są mocne i słabe strony edukacji w danym państwie oraz jaką politykę edukacyjną powinno ono prowadzić. Z wyników badania PIAAC korzystają też naukowcy i studenci – według Google Scholar odwołuje się do nich niemal 15 tys. publikacji naukowych.

Badanie PIAAC jest przeprowadzane w Polsce po raz drugi – poprzednia edycja odbyła się 10 lat temu. Daje to możliwość porównania sytuacji w Polsce z innymi krajami, ale też ocenę tego, jak od tego czasu zmieniły się umiejętności Polaków.

W każdym kraju badanie jest prowadzone na losowej próbie ludności w wieku 16-65 lat – co pozwala formułować uprawnione wnioski o wszystkich dorosłych mieszkańcach danego kraju, a jednocześnie zapewnić poufność danych osób uczestniczących w badaniu.

Więcej informacji o badaniu PIAAC znaleźć można na międzynarodowej stronie badania:www.oecd.org/skills/piaac/

Kraje i instytucje realizujące badanie

Badanie PIAAC jest wspólną inicjatywą rządów ponad 30 krajów i jest koordynowane przez OrganizacjęWspółpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Poza Polską obecny cykl badania jest prowadzony w następujących krajach: Australia, Austria, Belgia, Chile, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Litwa, Łotwa, Kanada, Niemcy, Japonia, Korea, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rosja, Singapur, Słowacja, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania, Włochy i Stany Zjednoczone.

Polską część badania finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a za jego realizację odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych. Wywiady przeprowadzają dwie wyłonione w przetargu agencje badawcze, tj.: PBS Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o. Dodatkową kontrolę jakości realizacji badania prowadzi Grupa BST Sp. z o.o.

Poprzednie edycje badania

Międzynarodowe Badanie Umiejętności Dorosłych PIAAC stanowi kontynuację następujących badań.

● Badanie IALS w latach 1994-1998 (19 krajów, w tym Polska)

Międzynarodowe badanie umiejętności czytania i pisania (IALS) przeprowadzone w latach 1994-1998 było pierwszym międzynarodowym badaniem porównawczym, w którym zmierzono poziom umiejętności osób dorosłych i analizowano ich uwarunkowania i konsekwencje.

Wyniki badania IALS dostarczyły bogatego zestawu informacji na temat umiejętności czytania i pisania osób dorosłych (w wieku 16-65 lat) w 22 krajach i regionach. Niektóre z wykorzystanych w tym badaniu zadań (tzw. zadania kotwiczące lub trendowe) wykorzystano w kolejnych badaniach, co pozwoliło na analizowanie zmian poziomu umiejętności osób dorosłych w czasie.

Badanie ALL w latach 2003-2008 (11 krajów)

Badanie umiejętności czytania i pisania oraz innych umiejętności osób dorosłych ALL (Adult Literacy and Lifeskills) przeprowadzono w latach 2003-2008. ALL mierzyło umiejętności czytania, pisania i liczenia na reprezentatywnej dla krajów uczestniczących próbie 16-65-latków w dwóch rundach: najpierw w 2003 r., a następnie w latach 2006-2008.

●  Pierwszy cykl badania PIAAC w latach 2011-2017 r. (39 krajów, w tym Polska)

W pierwszym cyklu badania PIAAC dokonano pomiaru trzech kompetencji: rozumienia tekstu, rozumowania matematycznego oraz wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Po raz pierwszy w pomiarze umiejętności zastosowano zadania rozwiązywane przez badanych przy pomocy komputerów. W pierwszej rundzie badania PIAAC w l. 2011-2012 wzięły udział 23 kraje, w drugiej w l. 2014-2015 – kolejnych 9 krajów, a w trzeciej w 2017 r. – 7. W pierwszym cyklu w latach 2010-2017 w badaniu wzięło udział ponad 250 000 osób dorosłych z 38 krajów.

W Polsce w 2014-2015 r. przeprowadzono także badanie postPIAAC – krajową kontynuacją badania, w którym zebrano dodatkowe informacje od osób uczestniczących w pomiarze umiejętności z 2011-2012.

Aktualności

Rozpoczęcie realizacji badania próbnego Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC

11.05.2021

10 maja br. wystartuje w Polsce badanie próbne drugiej edycji Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych PIAAC. Badanie zasadnicze będzie realizowane od września 2022 r. do kwietnia 2023 r., a jego wyniki zostaną opublikowane na przełomie 2023 i 2024 r.

Badanie to jest wspólną inicjatywą rządów 30 krajów i jest koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Polską część badania finansuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, a za jego realizację odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych. Wywiady przeprowadzają dwie wyłonione w przetargu agencje badawcze: PBS Sp. z o.o. oraz Danae Sp. z o.o.

Badaniem objęte zostaną osoby dorosłe (16-65 lat) zamieszkujące na terytorium Polski. Z wylosowanymi osobami przeprowadza się wywiad, który składa się z dwóch części – odpowiedzi na pytania ankiety oraz rozwiązywania zadań mierzących badane umiejętności. Pytania ankiety dotyczą m.in. wykształcenia i aktywności edukacyjnych, sytuacji na rynku pracy i charakterystyki obecnej lub ostatniej pracy, wykorzystywania umiejętności w życiu codziennym oraz w pracy. Pomiar umiejętności obejmuje trzy podstawowe umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie i stanowiące podstawę do nabywania wiedzy i nowych kompetencji, tj.:

  • rozumienia tekstu,
  • rozumowania matematycznego
  • oraz rozwiązywania problemów.

Badanie PIAAC dostarczy informacji o umiejętnościach osób dorosłych i w ten sposób pomoże ulepszyć politykę i programy rozwoju umiejętności potrzebnych do dobrego funkcjonowania w życiu codziennym i zawodowym, np. programy szkolne czy programy szkoleniowe.

Harmonogram


2018-2019  weryfikacja, tłumaczenia i adaptacja narzędzi badawczych

2020-2021 – przygotowanie badania próbnego

22.05-21.08.2021 – badanie próbne

2021-2022 – analiza danych z badania próbnego i przygotowanie badania zasadniczego

01.09.2022 - 30.04.2023 – badanie zasadnicze

2023 – przygotowanie i analiza danych z badania

2024 – analiza danych i przygotowanie raportu końcowego z badania

Zespół

Badanie PIAAC jest koordynowane przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i realizowane przez konsorcjum międzynarodowe (Educational Testing Service, CapStAn, Gesis, IEA, Maastricht University oraz Westat), które wraz z krajami uczestniczącymi w badaniu jest odpowiedzialne za przygotowanie, przeprowadzenie badania i opracowanie jego wyników. OECD oraz konsorcjum zapewnia międzynarodową standaryzację badania i nadzoruje jakość jego wykonania.

W Polsce za finansowanie badania odpowiada Ministerstwo Edukacji i Nauki, które zleciło jego przygotowanie i przeprowadzenie Instytutowi Badań Edukacyjnych (IBE). W IBE za nadzór nad realizacją badania odpowiada Zespół Badań Międzynarodowych w składzie:

dr Michał Sitek – krajowy koordynator badania (NPM);

dr hab. Jacek Haman – ekspert ds. doboru próby;

Alicja Weremiuk – zastępca krajowego koordynatora badania;

Paweł Penszko – ekspert ds. zarządzania danymi i ICT;

dr hab. Artur Pokropek – analityk danych;

dr Elżbieta Barbara Ostrowska – ekspert ds. zadań.

Przy adaptacji testów umiejętności z zespołem PIAAC współpracowali również: Wioleta Dobosz-Leszczyńska, Marcin Karpiński, Małgorzata Zambrowska.

Za realizację badania w terenie, czyli kontakt i realizację wywiadów z osobami wylosowanymi do udziału w badaniu, odpowiedzialne są, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, firmy PBS Spółka z o.o. i Danae sp. z o.o. Dodatkową kontrolę jakości realizacji badania prowadzi Grupa BST Sp. z o.o. Za nadzór nad działaniem tych firm odpowiada Instytut Badań Edukacyjnych.

Kontakt

 

Instytut Badań Edukacyjnych:

Zespół Badań Międzynarodowych

ul. Górczewska 8

01-180 Warszawa

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bezpłatna infolinia o badaniu: 800 033 100

Infolinia działa w trakcie realizacji badań próbnego i zasadniczego, tj. od 10 maja do 21 sierpnia 2021 r. oraz od 20 sierpnia 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. (od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 17:00)

Strona dla osób wylosowanych do badania: https://piaac.pbs.pl/

Ministerstwo Edukacji NarodowejMIiRmnisw logotyp

 

logo CKE maleore smallgus logo smallptdelogo oskkosio cie small