papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

Kompetencje przyszłości

Na pytanie jakie są kluczowe kompetencje przyszłości odpowiadali i dyskutowali specjaliści z trzech światów: Michał Sadowski – Prezes firmy Brand24, Grzegorz Gądek – Prezes fundacji Skwer Sportów Miejskich oraz dr. Tomasz Tokarz – adiunkt w instytucie Pedagogiki Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wiceprezes Fundacji „Edukacja w Wolności”.

Postulaty wspólne:

Za kluczowe kompetencje paneliści uznali:

 • Umiejętność budowania relacji z drugim człowiekiem - komunikowanie się ze sobą w sposób asertywny, umiejętność stawiania granic.
 • Gotowość na porażkę i umiejętność wyciągania wniosków.
 • Wytrwałość i cierpliwość w dążeniu do celu – młodych ludzi często gubi słomiany zapał. Sukces to droga ciężkiej pracy, która nie cieszy od razu. Musimy potrafić czasem przetrwać trudne momenty.
 • Pasja – umiejętność odnalezienia i doskonalenia jej jest bardzo istotnym czynnikiem z punktu widzenia życia zawodowego.
 • Umiejętność komunikacji – również w innych językach.
 • Pasja do zadawania pytań – chęć do zadawania pytań jest dzisiaj zabijana. Przystajemy na konstrukcje, które poznaliśmy, a nie zastanawiamy się na tym czy coś można zrobić lepiej. I czy ja, jako młody człowiek mogę to zmienić.
 • Kierowanie, zarządzanie sobą – wytaczanie sobie ścieżki. Musimy dać dzieciom możliwości zarządzania sobą.
 • Samoświadomość.
 • Umiejętność utrzymywania balansu pomiędzy pracą a życiem prywatnym.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Przedsiębiorczość – elastyczne działanie - nie banie się porażki. Potrzebujemy szkoły, która bazuje na motywacji wewnętrznej, jest oparta na samouczących się i samo zarządzających zespołach uczniów.
 • Umiejętność zadbania o swoje zdrowie i kondycje fizyczną: zdrowe odżywanie, umiejętność gotowania.
 • Umiejętność przeciwdziałania negatywnym skutkom postępu technologicznego.

Wnioski rozbieżne: nie pojawiły się.