papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

Debaty Open Space - 2 dzień kongresu

Debaty Open Space - 2 dzień kongresu


1. Bezpieczeństwo młodzieży w akwenach wodnych

Moderator:
Maciej Rokus

Paneliści:
Mariusz Tokarski

Piotr Potrebka
Martyna Rokus

Zaprezentowano zwiastun filmu, omówiono statystyki i główne przyczyn utonięć w Polsce.

Postulaty wspólne:

  • Umieszczenie filmu na stronie internetowej „Bezpieczna szkoła”
  • Przygotowanie zagadnień dla nauczycieli w celu poprowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa z wykorzystaniem filmu.

wnioski  rozbieżne: nie pojawiły się

 

2. Edukacja Fundamentem wszystkiego-nowoczesne szkolenia w szkolnego XXI w.

Moderator:
mgr chemii Urszula Mroczek-Gula, wicedyrektor ds. dydaktycznych, I LO w Krakowie

Paneliści:
Eliza Antosz, nauczyciel języka polskiego i neurologopedia, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Tychowie

Anna Knaś-Opar, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Tychowie

Kształcenie ludzi na profesjonalistów jest kluczowe by doprowadzić do zmian w edukacji. Kształceniu powinna podlegać całą społeczność szkolna: nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy i rodzice.
Kształcenie powinno opierać się na trzech filarach:

  • teoria – rzetelnie przekazana wiedza,
  • studium praktyczne – w formie praktyk u najlepszych,
  • studium przypadków – warsztaty z konkretnym działaniem – konkretne sytuacje, konkretne decyzje, konkretna odpowiedzialność.

Nowoczesne szkolenia w szkole XXI wieku sprawią, że szkoła stanie się swoistym forum promocji wartości.  Pani Urszula Mroczek-Gula zwraca się do wszystkich zainteresowanych sprawami młodego pokolenia z przypomnieniem: edukacja jest fundamentem wszystkiego!

Postulaty wspólne:

  • Nowoczesne szkolenia jako niestandardowa pamiątka  III Kongresu Polskiej Edukacji. Propozycja Urszuli Mroczek-Guli: inicjatywa pod nazwą „Młody człowiek ambasadorem pięknej polszczyzny” realizowana w formie nowoczesnego szkolenia. W  ramach tej inicjatywy byłoby  na stronach internetowych szkół  utworzone Forum Promocji Wartości promujące kult języka ojczystego jako jeden z naczelnych nakazów szkoły. Przykładową realizację tej inicjatywy na swojej stronie internetowej zamieści najstarsza świecka szkoła w Polsce – I LO w Krakowie już początkiem września 2015r.

 

3. Innowacja pedagogiczna sposobem na skuteczną edukację

Moderatorzy:
dr Agnieszka Leszcz-Krysiak,  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie i adiunkt Akademii Jana Długosza w Częstochowie
Renata Anioł – pedagog, Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie

Są szkoły, które są nudne zarówno dla dzieci jak i dla nauczycieli. Uczniowie odbierają szkołę jako miejsce ciągłego testowania i poddawania ich ocenie. My - nauczyciele poszukujemy skutecznych sposobów nauczania. W związku z tym istnieje zapotrzebowanie na twórczego, innowacyjnego nauczyciela, ponieważ jest to jeden ze sposobów na podniesienie efektywności kształcenia. Innowacja jest również siłą napędową dla samego nauczyciela, zapobiega wypaleniu zawodowemu nauczyciela, stwarza mu możliwości rozwoju osobistego.

Postulaty wspólne:

  • Stworzenie nauczycielom możliwości  popularyzacji i innowacji i dzielenia się swoimi  doświadczeniami - na szerszym forum.
  • Systemowe  finansowe wsparcie dla nauczycieli chcących wdrażać innowacje.
  • Współpraca z rodzicami, aby rodzice rozumieli, że innowacyjna szkoła stwarza lepsze warunki nauczania i uczenia się ich dzieci.
  • Dyrektor aprobujący i aktywnie wspierający twórczych nauczycieli.