papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

4.6 Nauczycielski bank dobrych praktyk

Moderatorzy:
Zofia Grudzińska, nauczyciel, Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy

Prelegenci:
Dr Anna Rybak, Uniwersytet w Białymstoku
Ewa Pytlak, SP 24 STO w Warszawie
Grażyna Nierychło – SP w Wojsce
W. Łabanow-Jastrząb – Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”

pdf prezentacja Zofii Grudzińskiej
[pdf - 8MB]
pdf prezentacja Anny Rybak
[pdf - 1MB]
pdf prezentacja Ewy Pytlak
[pdf - 4,3MB]

Sesja miała charakter dzielenia się przez uczestników swoimi doświadczeniami pedagogicznymi. Przedstawiono pomysły na naukę przedmiotów ścisłych (matematyki ), edukacji językowej,  muzycznej,  zorganizowanie czasu szkolnego sześciolatków tak, by dzieci same wybierały obszar swojej edukacji w ramach dnia szkolnego. Zaprezentowano także projekty prowadzone metodą ewaluacji dialogicznej.