papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

4.5 Przywództwo w edukacji rozwija kompetencje i kapitał społeczny

Moderatorzy:
Zofia Dzik, Prezes, Fundacja Humanites

Aneta Korzeniowska, Fundacja Humanites

Prelegenci:
Zofia Dzik, Prezes, Fundacja Humanites
Barbara Borkowska, dyrektor, Gimnazjum im. Księdza Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Renata Fluder, dyrektor, Gimnazjum nr 3 im. Mistrzów Olimpijskich we Wrocławiu
Edyta Krajewska, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 63 we Wrocławiu
Jarosław Pytlak, dyrektor, Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie, Warszawa

pdf prezentacja Renaty Fluder
[pdf - 2MB]
pdf prezentacja Edyty Krajewskiej
[pdf - 0,6MB]
pdf prezentacja Jarosława Pytlaka
[pdf - 0,3MB]

Dyrektorzy liderzy tak kształtują sposób działania zarządzanej przez siebie szkoły, aby nie tylko przygotowywała dzieci i młodzież do egzaminów, ale do życia w społeczeństwie i na rynku pracy, dbając o ich całościowy rozwój. Realizując ten cel angażują w niego zarówno uczniów, nauczycieli, rodziców wraz ze społecznością lokalną. Szkoła staje się częścią systemu społecznego przygotowującą dzieci do bycia świadomym, samodzielnym i  dpowiedzialnym człowiekiem otwartym na uczenie się. Bo celem dzisiejszej szkoły jest przygotowanie młodego pokolenia na nieznane…
Jakość przywództwa w edukacji jest kluczem do rozwoju kluczowych kompetencji i budowania kapitału społecznego. Od jakości przywództwa zależy czy szkoła będzie cały czas podążać czy wyprzedzać rzeczywistość.
Przywództwo jest kołem zamachowym zmian w edukacji.

Szkoła Wartości, wystąpienie dyrektora Jarosława Pytlaka.
Szkoła społeczna, w której najważniejsze są wartości. Szkoła nie daje gwarancji wysokich wyników egzaminów, ale daje wsparcie dla każdego ucznia! Szkoła likwiduje rywalizację i zajmuje się rozwijaniem współpracy. Zadaniem szkoły jest nauczyć dzieci, że dobrze jest robić i zrobić coś razem, rozwija  w uczniach trzy najważniejsze umiejętności: odpowiedzialność, dzielność i uspołecznienie. Szkoła nie jest tylko miejscem zdobywania wiedzy, ale jest też miejscem zdobywania społecznych umiejętności.

Rozwój kreatywności na światowym poziomie jako element przygotowania dzieci do dorosłego życia, wystąpienie pani dyrektor Edyty Krajewskiej.
Ta szkoła stawia na rozwijanie ważnych kompetencji przyszłości, m.in. innowacyjność, kreatywność, adaptowanie się do nowych warunków.
W szkole zostały opracowane nowe strategie kształcenia rozwijające i wspierające  umiejętności uczniów: m.in. myślenie logiczne i analityczne, kreatywność, umiejętności komunikacyjne, pracę w zespołach, umiejętność zarządzania czasem. Nie dla szkoły, ale dla życia się uczymy!

Rola przywództwa w rozwoju tutoringu, wystąpienie pani dyrektor Renaty Fluder.
To kim jesteśmy jako człowiek będzie ważniejsze od tego co w danej chwili potrafimy. Pani Dyrektor Renata Fluder opowiadała o rozwoju tutoringu w swojej szkole. Zadaniem nauczyciela - tutora jest budzenie w uczniach potencjału, określenie i nazwanie celu nad jakim uczeń chce i może pracować. Tutor to człowiek, który wierzy w możliwości ucznia,  to mądry dorosły, który jest rzecznikiem swoich podopiecznych.

Co daje dzisiejszej szkole prawdziwe zaangażowanie rodziców  – nie tylko na corocznym pikniku, wystąpienie pani dyrektor Barbary Borkowskiej.
Pani Dyrektor opowiadała o dobrych praktykach w swojej szkole. O roli dyrektora i jego umiejętności  budzenia wśród rodziców prawdziwego zaangażowania  w życie szkoły.  Zapewniała, że dobra współpraca z rodzicami daje wymierne i niewymierne korzyści dla obu stron.  Szkoła dba o rodziców, o ich potrzeby np. organizowane są  w szkole interaktywne warsztaty dla rodziców, funkcjonuje Klub Rodzica i wiele innych inicjatyw, które integrują środowisko. Efektem dbałości o dobre relacje w szkole są mocno zaangażowani rodzice.