papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

4.1.2 Języki obce – czy dzieci nauczą się mówić?

Moderator:
Katarzyna Kieszkowska, przewodnicząca Rady Fundacji, Fundacja Edukacja NA NOWO

Prelegenci:
Anna Gapińska, wykładowca, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

dr Mariusz Marczak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr Marcin Smolik, dyrektor, Centralna Komisja Egzaminacyjna

pdf prezentacja Anny Gapińskiej
[pdf - 0,4MB]
pdf prezentacja Mariusza Marczaka
[pdf - 0,3MB]
pdf prezentacja Marcina Smolika
[pdf - 0,4MB]

Na wstępnie prowadzący nawiązali do debaty online, która odbyła się na portalu Naszej Edukacji i krótko omówili wnioski oraz głosy, jakie tam się pojawiły. Główny kierunek dyskusji panelowej to umiejętność mówienia, jako niezwykle ważna sprawność dotycząca posługiwania się językiem obcym. Prelegenci przedstawili obecny stan rzeczy na podstawie wyników badań BUM i wyników egzaminu ustnego z matur.

Postulaty dotyczyły zwiększania efektywności mówienia w języku obcym:

 • Wprowadzenie komponentu  ustnego  do egzaminu zewnętrznego z języka po każdym etapie edukacji – już od szkoły podstawowej.
 • Branie części ustnej pod uwagę podczas rekrutacji do kolejnego etapu edukacji.
 • Kształcenie nauczycieli  w zakresie wdrażania strategii mówienia w języku obcym w klasie.
 • Zapewnienie dominującej pozycji języka obcego w edukacji.
 • Stały monitoring postępów ucznia z konstruktywną oceną zwrotną.
 • Zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na naukę mówienia w języku obcym.
 • Uwrażliwienie nauczycieli na tolerancję w stosunku do pierwszych lat nauki mówienia (błędów językowych) – zachęcanie do mówienia, nauka pokonywania bariery językowej.
 • Wprowadzenie szkoleń dla nauczycieli dotyczących sposobów pracy z nowymi materiałami edukacyjnymi  w języku obcym.
 • Uczenie gospodarowania czasem lekcyjnym – tak, by wszyscy mogli mówić podczas lekcji np. stosując metodę dramy.
 • Przesunięcie akcentu dotyczącego brania udziału w testach z języków obcych: nie przymus.
 • Upowszechnienie nawyku, zanurzenie dzieci w angielskim poprzez telewizję (rezygnacja z dubbingu, napisów ).
 • Wdrożenie obowiązku  mówienia tylko w języku obcym  na zajęciach języka obcego.
 • Dopasowanie tematów do zainteresowań uczniów w podstawie programowej (język rosyjski).
 • Zorganizowanie szkoleń dotyczących egzaminów dwujęzycznych, przemyślenie formuły egzaminu.
 • Położenie nacisku podczas uczenia na funkcje językowe.

Wnioski  rozbieżne:

 • Wprowadzenie dodatkowego egzaminu państwowego z mówienia (sumującego), położenie nacisku na bieżące ocenianie w działaniu w klasie.