papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

4.1.1 Po czym poznać otwartą szkołę?

Moderator:
Alicja Pacewicz, współzałożyciel, Centrum Edukacji Obywatelskiej

Prelegenci:

Katarzyna Grubek
Katarzyna Górkiewicz
Aleksandra Saczuk
Sylwia Żmijewska-Kwiręg
Maja Dobiasz
Marta Puciłowska

pdf  prezentacja CEO
[pdf - 9MB]

Szkoła musi się otwierać! Pytanie brzmi, co to znaczy otwarta szkoła? Odbyła się rozmowa, w jaki sposób ją rozpoznać i jakimi „kluczami” się posługiwać: m.in. realne uwzględnienie głosu i pasji uczniów, współpraca ze społecznością lokalną, włączanie rodziców, otwarcie przestrzeni edukacyjnych, otwarte zasoby.
Uczestniczki debaty wraz z publicznością prezentowały najlepsze praktyki w zakresie otwierania edukacji. Przedstawiano akcje społeczne przeprowadzane w ramach programów CEO (m.in. Nienawiść, jestem przeciw!). Swoimi dobrymi praktykami dzieliły się m.in. Ludmiła Szypielewicz (UW), Krystyna Starczewska („Raszyńska”), Elżbieta Ryczek (Podmokle Małe) i Ewa Radanowicz (Ewa Radanowicz).
„Szkoła otwarta to szkoła, która nie otacza się murem. To szkoła tętniąca życiem, która otwarcie mówi o swoich problemach” – cytowała głos uczestników prowadząca debatę Alicja Pacewicz.

Postulaty wspólne:

  • Potrzeba przestrzeni do wymiany dobrych pomysłów.
  • Organizowanie wizyt studyjnych w szkołach, które mogą dzielić się swoim doświadczeniem.
  • Stworzenie możliwości instytucjonalnych do współdecydowania o sprawach szkoły uczniom i nauczycielom.
  • Większa autonomia nauczycieli przy wsparciu dyrekcji.
  • Większe docenianie przez organy prowadzące oraz władze oświatowe działań szkoły na rzecz współpracy ze społeczności szkolnej.
  • Stworzenie możliwości kształcenia kompetencji do współpracy wśród nauczycieli.
  • Wspieranie szkół w przyjmowaniu uczniów z innych krajów i kultur oraz zapewnienie wsparcia tym szkołom.
  • Możliwość elastycznego planowania czasu i pracy nauczycieli i uczniów.
  • Zwiększenie nacisku nauczania projektowego w szkole (dzień projektowy w szkole).

Wnioski  rozbieżne: brak