papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

3.6 Edukacja a rynek pracy

Moderatorzy:
Andrzej Okurowski, radny, Gmina Grodzisk Mazowiecki

Małgorzata Okurowska, dyrektor, Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Mazowieckim

Prelegenci:
dr Dariusz Danilewicz, wykładowca, Szkoła Główna Handlowa

dr Bogusław Feder, założyciel, Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości
Jolanta Marzec, nauczyciel, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brwinowie

 pdf prezentacja Dariusza Danielewicza
[pdf - 3,5MB]
pdf  prezentacja Jolanty Marzec
[pdf - 0,7MB]

Nie chcemy kształcić kolejnych bezrobotnych, a kończący edukację absolwenci muszą posiadać kompetencje wymagane przez pracodawców. Czy szkoły pomagają uczniom w wyborze właściwych kierunków kształcenia zgodnie z ich predyspozycjami i zdolnościami? Jak zorganizować w szkołach skuteczne doradztwo zawodowe i pomóc w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej dla absolwentów gimnazjum?

Postulaty wspólne:

Rozwijanie kultury przedsiębiorczości wśród młodzieży:

 • Upowszechnianie małych firm – najlepiej rodzinnych.
 • Komunikacja osobista  z otoczeniem – nie tylko za pomocą  nowych technologii, poprawne porozumiewanie się w języku polskim, kultura osobista uczniów.
 • Wykorzystywanie nowych technologii internetowych w komunikacji z uczniami.
 • Wspieranie uczniów w podejmowaniu ryzyka, rozwoju własnych kompetencji.
 • Traktowanie uczniów jako osoby posiadające wszystkie potrzebne zdolności i umiejętności ( kapitał)  i uczenie ich jak po nie sięgać w odpowiednim czasie i sprzyjającym momencie – zawsze ktoś ma swoje 5 minut.

Zintegrowanie doradztwa edukacyjno-zawodowego:

 • Realizacja zadań wspólnie  ze służbami zatrudnienia, przedsiębiorcami  i szkołami.
 • Treści zawodoznawcze na wszystkich etapach edukacyjnych.
 • Promowanie dobrych praktyk, wskazanie rozwoju przyszłej kariery.
 • Praca metodą projektu.
 • W JST powołanie koordynatora działań doradztwa zawodowego.

Zadania  dla MEN:

 • Potrzeba profesjonalnych doradców zawodowych w szkołach, a nie przypadkowych nauczycieli obarczonych ta funkcją.

Postulaty rozbieżne:

 • Zmiana podstawy programowej (Podręcznik do przedsiębiorczości  nie jest zły, tylko program nauczania).
 • Zmiana nazewnictwa - zamiast doradztwo zawodowe wprowadzić poradnictwo zawodowe, które obejmie zarówno doradztwo zawodowe  i doradztwo kariery w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.