papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

3.4 Budzące się szkoły. Jak zacząć?

Moderatorzy:
Bożena Będzińska-Wosik, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi

Marzena Żylińska, Inicjatorka i współzałożycielka, Budzące się Szkoły

Prelegenci:
Monia Ben Larbi, Prezes,Fundacja Schule im Aufbruch – „Budząca się szkoła”

Margret Rasfeld, Dyrektorka Ewangelickiej Szkoły Zintegrowanej Berlin-Centrum

Debata poświęcona była „Budzącej się szkole”. Margret Rasfeld – dyrektorka pierwszej budzącej się szkoły w Niemczech oraz Monia Ben Larbi – zarządzająca niemiecką siecią budzących się szkół opowiedziały o początkach inicjatywy w Niemczech. O tym jak zacząć w polskich szkołach wdrażanie idei budzących się szkól mówiły dyrektorki szkół z Warszawy, Poznania, Białegostoku i Łodzi.

postulaty wspólne:

  • Stworzenie warunków partnerstwa i dialogu dla uczniów, nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół.
  • Zaprzestanie prób naprawiania „starego” na rzecz budowania nowej rzeczywistości edukacyjnej.
  • Wzięcie odpowiedzialności za budowanie nowej szkoły przez całą społeczność szkolną.
  • Danie sobie prawa do popełniania błędów w procesie zmian.
  • Budowanie systemu wspierania się budzących się szkół.
  • Zastąpienie kultury strachu szacunkiem i zaufaniem.

wnioski rozbieżne: brak