papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

3.3 Dobry nauczyciel

Moderatorzy:
Grażyna Kilbach, nauczyciel, Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Wiązownie oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, prezes, Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich

Prelegenci:
dr Marta Kotarba-Kańczugowska,wykładowca, Akademia Pedagogiki Specjalnej

dr hab. Sebastian Piotrowski, wykładowca, Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. , prof. UW Jolanta Sujecka-Zając, wykładowca, Uniwersytet Warszawski

Co to znaczy dobry nauczyciel? Refleksyjny Praktyk? Aktywny Przewodnik? Dojrzały Mentor? A może Inspirujący Ekspert?  Jakiej osobowości, wzorców i przykładów oczekują uczniowie? Co jest ważne dla rodziców uczniów? Co cenią w dobrym nauczycielu dyrektorzy? Jaka jest opinia samych nauczycieli na ten temat?

Postulaty wspólne:

  • Dobry nauczyciel powinien zrezygnować z trybu objaśniającego (wszystko tłumaczy), a przejść na tryb hipotetyczny (poddawania w wątpliwość – „dlaczego tak sądzisz?”) i w ten sposób konstruuje i porządkuje wiedzę ucznia.
  • Pyta, sprawdza, bada – poprzez rozmowę z uczniami, np. pytania na zakończenie lekcji „czego się dowiedziałeś?”
  • Zna siebie i stara się poznać innych, budując dobre relacje również poprzez zmniejszenie dystansu, jest otwarty na innych, uważny i życzliwy, nie jest zawistny i zaborczy wobec innych nauczycieli i chętnie dzieli się swoją wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami, np. w ramach „Wspólnoty praktyków” (miejsca i przestrzeni do współpracy nauczycielskiej w szkole, gminie).
  • Nie szuka problemu – szuka rozwiązania.
  • Nie paraliżuje uczniów strachem przed ocena i oczekiwaniami.
  • Musi mieć warunki, by być dobrym, np. więcej lekcji wychowawczych, aby miał możliwość nawiązania relacji z wychowankami, mniej biurokracji, w pełni dostępne wszelkie pomoce dydaktyczne, możliwość lekcji „na zewnątrz” (bieżące zajęcia w muzeum, kinie, teatrze, parku, zakładzie pracy itp.).
  • Jest autonomiczny i ma poczucie własnej skuteczności – aby w takie umiejętności wyposażyć ucznia. Nie może być krępowany i niszczony przez dyrektora.

Postulaty rozbieżne:  nie pojawiły się