papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

3.2.1 Edukacja na NOWO - jak technologie zmieniają proces nauczania i uczenia się?

Moderator:
Janusz Wierzbicki, Fundacja Edukacja NA NOWO

Prelegenci:
Katarzyna Wilk, dyrektor, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”

Panel dotyczy postrzegania przez rodziców i nauczycieli roli technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji. Zostały zaprezentowane wyniki badań przeprowadzanych w kilku szkołach na temat szerokiego zastosowania TIK w nauczaniu i uczeniu się, którymi objęto całe środowisko szkolne (rodziców, nauczycieli, uczniów i kadrę zarządzająca). Dyskusja dotyczyła tego, jak rodzice i nauczyciele razem mogą budować strategie wykorzystania TIK w procesie nauczania i uczenia się w szkole i w domu.

Postulaty wspólne:

  • Szkoła powinna uczyć uczniów uczyć się (w ramach idei long life learning), pokazywać sposoby rozwijania kompetencji i zainteresowań. Szkoła powinna też pomagać uczniom diagnozować swoje predyspozycje. Technologia może w tym pomóc. To jest oczekiwanie uczniów.
  • Rodzice oczekują od szkoły dostarczania wiedzy ogólnej oraz wspierania indywidualnych predyspozycji i talentów ich dzieci. Generalnie uważają, że TIK może być w tym pomocny, ale obawiają się, że technologia stanowi zagrożenie psychiczne i fizyczne dla uczniów i obawiają się, że TIK wyprze „tradycyjne” metody nauczania.
  • Nauczyciele potrzebują celu w używaniu TIK. Bez niego, samo narzędzie będzie nieefektywnie wykorzystywane.

Postulaty rozbieżne:

  • Prof. Sysło uważa, że rodzice nie wiedzą co się dzieje w szkole, ale prelegenci skontrowali, że coraz więcej rodziców angażuje się w edukację swoich dzieci i interesuje się tym, co dzieje się w szkole.