papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

2.5 Innowacyjni nauczyciele i uczniowie szkoły XXI wieku

Moderatorzy:
Wojciech Kreft, przewodniczący, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

Karolina Trochimiuk, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Prelegenci:
Jolanta Gałecka, ekspert, Young Digital Planet
Magdalena Bogusławska, dyrektor, Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych
prof. dr hab. Mirosław Grewiński, prorektor, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka

 pdf prezentacja Wojciecha Krefta
[pdf - 12,8MB]
 pdf prezentacja Magdaleny Bogusławskiej
[pdf - 1,5MB]
pdf prezentacjaa Jolanty Gałeckiej
[pdf - 10MB]

Założeniem debaty było omówienie elementów składających się na Innowacyjność nauczycieli i uczniów szkoły XXI wieku. Jak przykład wskazano Mirosława Zelenta - nauczyciela informatyki w technikum, który ma ponad 35 tysięcy stałych uczniów w Internecie, a na jego pasjonujące lekcje z niecierpliwością czeka czasami nawet ponad 400 tysięcy osób. Wskazano na ogromną rolę nowych technologii, które są dziś niezbędne do tworzenia nowoczesnej edukacji zarówno w wymiarze budowania szkoły, jak i samodzielnej edukacji uczniów,  którzy czasami sami są w stanie nauczyć się więcej, dużo szybciej i z ogromną wewnętrzną satysfakcją.

Postulaty wspólne:

 • Odłączenie technologii informatycznych jako kreatywnego narzędzia edukacji.
 • Kształcenie przyszłych nauczycieli – wprowadzenie wiedzy psychologicznej, wprowadzenie edukacji psychologicznej do szkół.
 • Pytanie uczniów jak wyobrażają sobie swoją szkołę, zaufać dzieciom
 • Wykorzystanie potencjału nauczycieli wf-u, obszar skutecznego rozwoju fizycznego dzieci.
 • Szkoła uczy myślenia, daje wiedzę przydatną w poszukiwaniu pracy (cv, list motywacyjny), jak poruszać się po rynku pracy, wiedza o prawie itp.
 • Walka o to aby nauczycieli otworzyć na zmiany i innowację, dawanie nauczycielom możliwości dzielenia się własnymi doświadczeniami oraz wdrażania innowacji.
 • „Otwórzmy drzwi szkoły” - kreatywna kadra (dyrektorzy, nauczyciele).
 • Skierowanie systemu edukacji również na kształcenie nauczycieli.
 • Zwiększenie środków finansowych na bazę komputerową – szybki Internet w szkołach.
 • Rozszerzenie zakresu programów studiów o nowoczesne technologie informatyczne, przydatne do nauki w szkołach.
 • Budowanie atmosfery sprzyjającej wprowadzeniu innowacji technologicznej, rozwijaniu kreatywności nauczycieli co prowadzi do kreatywności uczniów.
 • Likwidacja karty nauczyciela, wzmocnienie rangi nauczyciela, żeby do zawód nauczyciela stał się pasją.
 • Wzmocnienie pozycji dyrektora, aby stał się menagerem.
 • Samokształcenie nauczycieli (np. w grupach w szkole lub poza, lokalna siec wśród współpracy – prowadzi do innowacyjności).
 • Wsparcie dyrektora dla innowatorów (nauczycieli).
 • Budowanie sieci współpracy.
 • Upowszechnianie innowacyjności w szkołach.
 • Przystosowanie zmiany aby przygotować nauczycieli na zmiany.
 • Budowanie zrozumienia miedzy nauczycielami a uczniami.
 • Ustanowienie stypendiów dla uczniów idących na studia na kierunki pedagogiczne.

wnioski  rozbieżne:

 • Zwracać większą uwagę na metody i formy pracy którymi dąży się do osiągania założonych celów. Tworzenia sytuacji edukacyjnych otwartych na potrzeby uczniów, które równocześnie pozwolą na wykorzystanie inwencji twórczej uczniów.