papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

2.4 Dobry dyrektor - to dobra, współpracująca i rozwijająca się kadra nauczycielska

Moderatorzy:
Zofia Dzik, prezes, Fundacja Humanites

Aneta Korzeniowska, Fundacja Humanites

Prelegenci:
Cezary Kocon, naczelnik Wydziału Oświaty, Urząd Dzielnicy Mokotów, Warszawa

Katarzyna Merska-Gromek, wicedyrektor, Gimnazjum nr 7 „Przy Łazienkach Królewskich”
Małgorzata Szafoni-Chorbińska, dyrektor, Zespół Szkół nr 24 we Wrocławiu
Marek Sempik, dyrektor, Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu

pdf  prezentacja Cezarego Kocona
[pdf - 0,2MB]
pdf  prezentacja Katarzyny Merskiej-Gromek
[pdf - 1,5MB]
pdf prezentacja Małgorzaty Szafoni-Chorobińskiej
[pdf - 4,5MB]

We wszystkich wystąpieniach podkreślano jak ważna jest rola dyrektora szkoły. Dobry dyrektor to dobra, współpracująca ze sobą kadra nauczycielska chętna do wychodzenia poza schematy nauczania i oceniania.

Podczas panelu  otrzymaliśmy odpowiedzi na następujące pytania:

  • W jaki sposób dobry dyrektor szkoły zarządza zespołem, buduje relacje i motywuje swoją kadrę?
  • Jakich narzędzi i  umiejętności potrzebuje dyrektor szkoły, aby tworzyć szkołę otwartą na współpracę i dialog.
  • W każdej szkole znajdzie się kilku pasjonatów, ale jak dobre praktyki przenieść na całą szkołę?

Rozwój zespołu i „Szkoła Otwartych Drzwi” to przykłady  projektów realizowanych w warszawskiej szkole, (gimnazjum), w której znajdziemy nauczycieli pasjonatów otwartych na nowe metody nauczania, nowe sposoby nawiązywania relacji w szkole. Kluczową rolę pełni w tej szkole dyrektor, który skutecznie realizuje swoją wizję , potrafi wcielać ją w  życie i  w ten sposób  motywuje swoją kadrę do działania. W szkole zdecydowano się na ciekawe eksperymenty np. nagrywanie lekcji i omawianie ich później w szerszym gronie nauczycieli.

Czy szkoła „do zamknięcia” może się zmieniać w szkołę pierwszego wyboru?  Dyrektor wrocławskiej szkoły opowiedziała o przemianie swojej szkoły, która dokonała się dzięki umiejętnemu budowaniu jej wizerunku i zaangażowaniu całej społeczności  lokalnej. Strategia tworzenia nowego wizerunku polegała m.in. na zbudowaniu atrakcyjnej oferty edukacyjnej, nawiązywaniu współpracy  z lokalnymi  ośrodkami i mediami, na promowaniu zmian i dobrych praktyk, pozyskiwaniu sprzymierzeńców. Szkoła przeszła prawdziwą przemianę. Zmienił się jej sposób postrzegania w środowisku lokalnym.

Ocena  pracy nauczyciela jest OK– innowacyjny system oceny i rozwoju kadry nauczycielskiej.
Dyrektor wrocławskiego gimnazjum przedstawił innowacyjny system oceniania nauczycieli. Kryteria oceniania zostały wypracowane wspólnie z radą pedagogiczną. Nowy system oceniania pozwolił na wyjście poza skostniałe i  nieco przestarzałe schematy.  Oprócz oceny wg wypracowanego modelu, którą otrzymuje nauczyciel,  raz do roku odbywa się również  rozmowa nauczyciela z dyrektorem i wspólne omówienie wszystkich ocenianych obszarów.  Najlepszy nauczyciel otrzymuje nagrodę dyrektora szkoły.

Dyrektor lider – rola organu prowadzącego.
Swoimi doświadczeniami podzielił się Naczelnik Wydziału Oświaty  z Warszawy.
Prowadzenie szkoły powinno wiązać się bardziej z przewodzeniem jej niż z zarządzaniem. Należy stworzyć takie warunki dyrektorom, aby stawali się oni liderami. Aby mogli brać odpowiedzialność za swoje decyzje, myśleć w kategoriach przyszłości, opracowywać strategie i wizje. Ważne, żeby dyrektor- lider umiał wskazać kierunek swoich działań i konsekwentnie zmierzać do obranego celu. Rozwiązania, które zostały wprowadzone przez organ prowadzący to m.in. spotkania dyrektorów 8 razy do roku. Spotkania i praca w zespołach, rozmowy o edukacji, o nowych przedsięwzięciach, dzielenie się doświadczeniami.