papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

2.3.2 Samorząd wobec nierówności edukacyjnych

Moderatorzy:
Andrzej Okurowski, radny, Gmina Grodzisk Mazowiecki

Małgorzata Okurowska, dyrektor, Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Mazowieckim

Prelegenci:
Piotr Ciesielczyk, dyrektor, Szkoła Podstawowa im. Mateusza Chełmońskiego w Adamowiźnie

Elżbieta Tołwińska-Królikowska, prezes, Federacja Inicjatyw Oświatowych

Jak samorząd, korzystający np. ze środków unijnych likwiduje różnice pomiędzy szkołami w miastach i na wsi? Czy potrafimy odpowiedzieć na rosnące aspiracje edukacyjne rodziców? Szkoła wiejska nie znaczy gorsza, a szkoła w małych ośrodkach miejskich to bardzo często kuźnia talentów. W tych małych lokalnych środowiskach widać znaczenie szkoły w kreowaniu właściwych relacji społecznych. Szkoła wiejska to centrum edukacji kulturalno-oświatowej, to szkoła bliska domu, pracująca z rodziną i otoczeniem.

Postulaty wspólne:

 • Sprecyzowanie zadań jakie powinna spełnić  JST w stosunku do szkół wiejskich:
 • Różnicowanie zgodnie z potrzebami i sytuacją lokalną każdej placówki
 • Dostosowanie  wsparcia do faktycznych potrzeb szkół  poprzez odpowiednie dofinansowanie oraz  wybieranie i wspieranie dyrektorów twórczych, autonomicznych, rozumiejących misję wiejskiej szkoły.
 • Przejrzyste procesy decyzyjne, demokratyczne zarządzanie
 • Udzielanie pomocy merytorycznej nauczycielom, budowanie ich kompetencji, współpracy, poczucia własnej wartości.
 • Równoprawne traktowanie przez samorząd szkół prowadzonych przez organizacje pozarządowe, szkół, dla których organem prowadzącym jest samorząd.
 • Szkoły jako lokalne centra kulturalno oświatowe rozszerzające swoją ofertę poza dydaktykę dla dzieci i młodzieży i wprowadzające projekty podnoszące jakość życia lokalnych społeczności.

Zadania dla Ministerstwa Edukacji i Nauki :

 • Przywrócenie dobrego imienia klasom łączonym – 18% SP ma do 50 uczniów.
 • Materiały dla nauczycieli
 • Wsparcie w rozwoju zawodowym dla nauczycieli małych szkół poprzez kontakt z nauczycielami z innych szkół.
 • Wprowadzenie na uczelniach wyższych zajęć przygotowujących nauczycieli do tej formy pracy.
 • Uznanie lokalnych NGO za zasób gminy – wspieranie ich, budowanie razem programu współpracy, użyczanie mienia gminnego na działalność statutową.

Postulaty rozbieżne:

 • Zatrudnianie nauczycieli w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia w oparciu o kodeks pracy, a nie w oparciu o Kartę Nauczyciela.
 • Zwiększanie pensum poza ustawowy wymiar 18 godzin w tych szkołach.