papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

2.3.1 Niż demograficzny – samorząd na rzecz nauczycieli

Moderatorzy:
Andrzej Okurowski, radny, Gmina Grodzisk Mazowiecki

Małgorzata Okurowska, dyrektor, Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Mazowieckim

Prelegenci:
Małgorzata Lewandowska, wiceprzewodnicząca, Federacja Inicjatyw Oświatowych

Mirosław Sielatycki, zastępca dyrektora, Biuro Edukacji miasta Warszawa
Tadeusz Sławecki, członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego

Niż demograficzny zmusza samorządy do podejmowania niełatwych decyzji. Jak dostosować istniejące sieci szkół do faktycznej liczby uczniów? Zamykanie szkół i zwalnianie nauczycieli to ostateczność. W debacie wysłuchaliśmy wypowiedzi samorządowców odpowiadających, jak radzą sobie z tym problemem, co mają do zaoferowania nauczycielom, dla których brakuje pracy w szkole, jak można zagospodarować tę ważną i silną intelektualnie grupę zawodową.

Postulaty wspólne:

Skuteczne i systemowe rozwiązania problemu niżu demograficznego w małych ośrodkach wiejskich, miejskich poprzez:

 • wsparcie finansowe
 • nowe przepisy umożliwiające większą swobodę w zarządzaniu szkołami
 • inne traktowanie szkół miejskich i wiejskich
 • łączenie zajęć i tworzenie grup międzyoddziałowych

Zadania dla MEN:

 • Zmniejszenie liczebności klas co pozwoliłoby na utrzymanie liczby oddziałów na niezmienionym poziomie i utrzymanie zatrudnienia nauczycieli.
 • Przekazywanie w ręce organizacji pozarządowych małych szkół wiejskich przeznaczonych do likwidacji.
 • Łączenie szkół w zespoły.
 • Świadome planowanie skutków niżu demograficznego.
 • Potrzeba ustawy aglomeracyjnej by móc planować sieci szkół w dużych aglomeracjach
 • Konieczność ustawicznego podnoszenia kwalifikacji nauczycieli, wzrost mobilności  terytorialnej.
 • Uelastycznienie zasad naliczenia subwencji tak, by dostrzegała ona różnice pomiędzy szkołami np. małymi wiejskim i szkołami dużymi.
 • Wspieranie edukacji  włączającej jako przykład dobrego rozwiązania ułatwiającego utrzymanie małych szkół wiejskich.

Postulaty rozbieżne: nie pojawiły się.