papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

2.2 Relacje w szkole przyjaznej i bezpiecznej

Moderatorzy:
Grażyna Kilbach, nauczyciel, Zespół Szkolno-Gimnazjalny z Oddziałami Integracyjnymi w Wiązownie oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Pawła II w Gliniance

Małgorzata Piotrowska-Skrzypek, prezes, Federacja Stowarzyszeń Nauczycielskich

Prelegenci:
dr Marlena Deckert, wykładowca, Uniwersytet Warszawski

Justyna Józefowicz, prezes, Fundacja Styki
dr hab. prof. KUL Urszula Paprocka-Piotrowska, prezes, Stowarzyszenie PROF-EUROPE
Jacek Szkarłat, dyrektor, Zespół Szkół nr 12 w Zabrzu

 

Jak budować relacje w szkole, środowisko wspierające skuteczne nauczanie i uczenie się? Kto oprócz dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców ma wpływ na atmosferę panującą w szkole? W jakim stopniu wszystkie te podmioty współtworzą przestrzeń szkolną? Czy potrzebne są szkolenia w tym zakresie? Dlaczego właściwe relacje panujące od momentu przekroczenia drzwi szkoły, na jej korytarzach, w szatni, ... są ważne i potrzebne?

Postulaty wspólne:

 • Wprowadzenie zajęć z inteligencji (edukacji) emocjonalnej jako stałych lekcyjnych od najwcześniejszych etapów edukacyjnych. „Odmrożenie” w szkole  i w przedszkolach rozmów o emocjach.
 • Uczenie miękkich umiejętności uczniów i nauczycieli – samoocena, empatia, umiejętność komunikacji, a dzięki temu zapobieganie przemocy fizycznej, psychicznej, słownej, emocjonalnej.
 • Uczenie relacji, umiejętności wychowawczych, radzenia sobie z emocjami priorytetem na uczelniach kształcących przyszłych nauczycieli.
 • Edukacja różnojęzyczna i wielokulturowa, która pomaga w porozumieniu wielokulturowym i pomaga we wzięciu odpowiedzialności za dzieci z różnych kultur.
 • Superwisor dla każdego nauczyciela – coach jako wsparcie emocjonalno – psychiczne.
 • Nauczyciel musi umieć zrozumieć najpierw siebie, aby prosić innych o zrozumienie.
 • Nauczyciel potrafiący rozpoznać wrażliwość dziecka, świadomy odpowiedzialności za jego dobrostan.
 • Regularne godziny pracy pedagogów i psychologów z klasą w ramach planu zajęć (lekcji).
 • Wszyscy dorośli w szkole – dyrektorzy, nauczyciele, woźne, kucharki, sprzątaczki, szatniarki, pielęgniarka, kierowca autobusu szkolnego – uczestniczą w procesie wychowawczym dziecka.
 • Odpowiednia organizacja, informacja, wspólne ustalenie celów, rozmowa prowadząca do zaufania.
 • Zmiana postrzegania i kształtowanie wychowania fizycznego. Wychowanie fizyczne to wychowanie poprzez ruch a nie tylko sport.
 • Wychowanie fizyczne, muzyczne, plastyczne prowadzone jako zajęcia pozwalające rozładować i ukierunkować emocje poprzez pracę z ciałem, kształtowanie postaw i mowy ciała.
 • Postulaty rozbieżne: nie pojawiły się