papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

2.1 Otwarta Lekcja: zaproszenie do otwartych zasobów edukacyjnych

Moderatorzy:
Anna Stokowska, specjalista ds. otwartej edukacji, Centrum Cyfrowe

Kamil Śliwowski, koordynator projektów, Fundacja Panoptykon

 pdf prezentacja Kamila Śliwowskiego
[pdf - 2,3MB]

Przeprowadziliśmy z uczestnikami warsztatu wariację na temat “Otwartej lekcji”. Otwarte Lekcje to krótkie warsztaty przygotowane przez Centrum Cyfrowe i Stowarzyszenie Otwarte! we współpracy z nauczycielami i ekspertami edukacyjnymi. Jednego dnia, w trakcie Tygodnia Otwartej Edukacji, zaprosimy wszystkich chętnych edukatorów do przeprowadzenia warsztatu nt. otwartości dla swoich kolegów i koleżanek w jednej szkole, bibliotece, domu kultury lub innym miejscu, w którym tworzy się i wykorzystuje zasoby.Celem tego warsztatu jest przede wszystkim zapoznanie danej grupy z ideą otwartości w edukacji i prezentacja prostych, ale wymiernych korzyści, które wiążą się z wyborem modelu otwartościowego. Nie chcemy zagłębiać się na tym etapie w szczegóły dotyczące prawnych aspektów wolnych licencji i otwartych materiałów, nie chcemy też prezentować uczestnikom szerokiego spektrum licencjonowania własnych materiałów. Zakładamy, że udział w warsztatach będą brali nauczyciele, którzy mają bardzo niewielką wiedzę o otwartych materiałach edukacyjnych i nie dostrzegają jeszcze korzyści płynących z ich używania w swojej pracy.

Zalety Otwartych zasobów edukacyjnych to m.in.:

 • twórcze i kreatywne zajęcia (tworzy nauczyciel i mogą tworzyć dzieci)
 • rozwój dla nauczyciela
 • zwiększone zaangażowanie uczniów
 • dostosowywanie materiałów do potrzeb uczniów
 • oszczędność czasu dla nauczycieli (bariera na wejściu - najpierw trzeba ten
 • czas zainwestować)
 • wzajemna inspiracja dla nauczycieli (od działania, do tworzenia)
 • kształtowanie umiejętności świadomego korzystania z materiałów
 • możliwość uczenia poza szkołą (odwrócone lekcje)
 • rozwijanie sieci współpracy między nauczycielami
 • przybliżanie świata uczniom (ale nie zastępowanie)