papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

1.6.1 Jak szkoła ma przyjmować i wspierać przybyszów z innych kultur?

Moderatorzy:
prof. Halina Grzymała-Moszczyńska, wykładowca, Uniwersytet Jagielloński

Prelegenci:
Leyla Elsanowa, Fundacja Ocalenie
Urszula Jędrzejczyk, Szkoła Podstawowa nr 31 w Lublinie

pdf  prezentacja Haliny Grzymały -Moszczyńskiej
[pdf - 1,2MB]

W naszych szkołach coraz częściej pojawiają się uczniowie z innych krajów. Bywa, że nie tylko nie znają języka polskiego, lecz także nie odnajdują się w nowej kulturze. Często przybyli do Polski jako uchodźcy lub emigranci, czasem to Polacy powracający z dłuższego pobytu za granicą. To nowe wyzwanie dla szkół i systemu edukacji.
W związku z wypowiedziami najwyższych władz kraju, wskazującymi na to, że wielokulturowość w Polsce wykazuje trend rosnący, który zważając na procesy migracyjne, będzie się nasilał, uczestnicy panelu zalecają następujące działania:

Postulaty wspólne:

 • Systemowe wsparcie nauczycieli w postaci obecności asystentów kulturowych w klasach gdzie uczą się cudzoziemcy oraz wprowadzenie funkcji metodyka kulturowego (specjalisty od relacji międzykulturowych np. psychologa, kulturoznawcy, religioznawcy, antropologa)
 • Nauczanie języka polskiego cudzoziemców przez osoby wykwalifikowane do nauczania języka polskiego jako obcego (glottodydaktyków). Nauka prowadzona do uzyskania odpowiednich kompetencji językowych.
 • Wprowadzenie do programu kształcenia nauczycieli, pedagogów i psychologów przedmiotu dotyczącego pracy z uczniami z innych kultur w wymiarze 60 godzin.
 • Poszerzenie programu studiów psychologicznych o psychologię kulturową, pracę z osobami z innych kultur i uchodźcami (np. pomoc psychologiczna dla osób z innych kultur z PTSD)
 • Ocenianie języka polskiego w ramach egzaminów cudzoziemców jako języka obcego.
 • Postulat nie włączania ocen dzieci cudzoziemców, które są w Polsce krócej niż 4 lata do ocen i statystyk służących do kategoryzacji szkół w ramach rankingów.
 • Prawo do posiadania słowników językowych (język polski – język obcy) na egzaminach.
 • Wskazanie szkół posiadających doświadczenie w zakresie pracy z dziećmi z innych kultur i organizacja praktyk nauczycielskich w takich ośrodkach.
 • Uczestnictwo nauczycieli posiadających kompetencje i doświadczenie w zakresie pracy z uczniami z innych kultur w procesie coachingu i treningu kadry oświatowej.
 • Opracowanie podręcznika dla klas przygotowujących się do przyjęcia osób z innych kultur.
 • Kształcenie kuratorów, dyrektorów szkół i przedstawicieli organów zarządzających szkołami w zakresie relacji międzykulturowych i pracy z uczniami z innych kultur (we współpracy z organizacjami kompetentnymi w tym zakresie np. ORPEG).

Wnioski rozbieżne: nie pojawiły się.