papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

3.1 Testy, testy, egzaminy... co w nich do naprawy?

Moderatorzy:

Zofia Grudzińska, nauczyciel, Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy
Katarzyna Staszko, doktorant, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prelegenci:

Jarosław Pytlak, dyrektor, Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie, Warszawa
dr Marcin Smolik, dyrektor, Centralna Komisja Egzaminacyjna
Teresa Zawisza-Chlebowska, dyrektor, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Sochaczewie

pdf  prezentacja Zofii Grudzińskiej
[pdf - 4,8MB]
 pdf prezentacja Jarosława Pytlaka
[pdf - 0,2MB]

Wstęp:
Na początku wysłuchaliśmy refleksji dyrektora szkolnego – jak zmieniło się funkcjonowanie szkoły po wprowadzeniu egzaminów zewnętrznych: początkowa ciekawość i nadzieja była stopniowo wypierana przez sztampowe uczenie od testy; wspomniano również problemy logistyczne związane z przebiegiem egzaminów. Kolejni prelegenci prezentowali argumenty krytyczne dla obecnego systemu egzaminacyjnego i argumenty odnoszące się do owej krytyki. Debata z udziałem uczestników dała obfity plon postulatów  o rozmaitym charakterze. Trudno mówić o konsensie, zaznaczały się nawet nie tyle spolaryzowane, co zróżnicowane stanowiska. Wiele było postulatów szczegółowych, ale nie prowokowały rozbieżnych postulatów, więc zasługują na obecność w grupie wspólnych.

Postulaty wspólne:

 • Wdrożenie mechanizmów zmierzających do zniesienia rankingów.
 • Dodawanie do egzaminu gimnazjalnego z języków obcych egzaminu ustnego, zmiana proporcji zadań testujących na korzyść kompetencji produktywnych.
 • Opieranie wszelkich propozycji zmian o systematyczne badania.
 • Oparcie egzaminów zawodowych na konkretnych i przejrzystych standardach (postulujący uzyskał zapewnienie ze strony MEN, że jest obecnie wdrażana procedura informacyjna wspierająca realizację tego postulatu).
 • Zmodyfikowanie decyzji komisji rekrutujących na studia wyższe tak, by wynik matury stanowił tylko element w ogólnej ocenie kandydata.
 • Modyfikacja formuły EWD tak, by w większym stopniu uwzględniała czynniki podyktowane zdiagnozowanymi trudnościami w uczeniu się.
 • Modyfikacja egzaminu maturalnego z podstaw przedsiębiorczości w kierunku formy praktycznej.
 • Dla dzieci mieszkających poza krajem wprowadzenie możliwości egzaminów online.

Wnioski  rozbieżne:

 • Postulat rozbieżny z postulatem z debaty na portalu NE: sprzeciw wobec włączenia wolontariatu w system egzaminacyjny: skutkiem byłoby zniekształcenie podstawowej zasady nieodpłatności działania.
 • Zlikwidowanie CKE i przeznaczenie zaoszczędzonych pieniędzy na inne projekty społecznie użyteczne
 • Zaangażować CKE do zadania wprowadzenia w system egzaminów