papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

1.5 Po co nam oceny?

Moderatorzy: Zofia Grudzińska, nauczyciel, Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy
Katarzyna Staszko, doktorant, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prelegenci: dr Marlena Deckert, wykładowca, Uniwersytet Warszawski
Marianna Kłosińska, prezes, Fundacja Bullerbyn
Marcelina Kłosińska, uczennica, Fundacja Bullerbyn
Michał Sienicki, Fundacja Bullerbyn
dr Grażyna Szyling, wykładowca, Uniwersytet Gdański

pdf  prezentacja Zofii Grudzińskiej
[pdf - 2MB]
pdf  prezentacja Grażyny Szyling
[pdf - 2MB]
pdf prezentacja Marianny Kłosińskiej
[pdf - 1,7MB]

Paneliści zaprezentowali swoje stanowisko dotyczące zagadnienia procesu i form oceniania. Pojawiły się pewne punkty zbieżne, akcentujące potrzebę zaufania, budowania relacji i dbałości o adekwatność informacji. W atmosferze poczucia bezpieczeństwa uczniowie są otwarci na informację zawartą w ocenie nauczyciela.

Postulaty wspólne:

  • Promowanie postawy zaufania wobec dzieci – dawanie ocen wtedy, gdy o nie poproszą; stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności ucznia
  • Wprowadzenie „oceniania w dialogu” – jasne i wspólne dla nauczycieli i uczniów cele, kształtowanie więzi
  • Stworzenie odpowiednich warunków pracy nauczycielom: by dyrektorzy, przedstawiciele JST i organów nadzorujących nie narzucali wymagań uniemożliwiających sprawny proces oceniania
  • Wypracowanie przez  szkoły, razem z uczniami i rodzicami zasad oceniania i przekazywania informacji zwrotnej w demokratycznym procesie
  • Jak najmniej postulatów do systemu, bo każda zmiana generuje nowe obowiązki dla nauczycieli
  • Stworzenie uczniom warunków do kształtowania poczucia własnej wartości, nie unikanie możliwości ponoszenia porażek

Wnioski  rozbieżne:

  • Mniej kontrolowania dzieci za pomocą ocen – odciąć rodzicom dostęp do ocen
  • Stosowanie terminu „przekazywanie informacji zwrotnej” zamiast „ocena”