papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

1.4 Dyrektor liderem czy administratorem szkoły? Ryba psuje się i naprawia od głowy...

Moderatorzy:
Zofia Dzik, Prezes, Fundacja Humanites
Aneta Korzeniowska, Fundacja Humanites

Prelegenci:
Cezary Kocon, naczelnik wydziału oświaty, Urząd Dzielnicy Mokotów, Warszawa

dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, wykładowca, Uniwersytet Jagielloński
Antoni Pełkowski, starosta, Starostwo Powiatowe w Białymstoku
Elżbieta Piotrowska-Gromniak, prezes, Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji
Jarosław Pytlak, dyrektor, Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie, Warszawa
Małgorzata Nowak, wieloletni dyrektor szkoły, niezależny trener

Tematem debaty było przywództwo jako element ,który jest meta poziomem wszystkich innych zmian w systemie edukacji oraz jest kluczową kompetencją w prognozowaniu i zarządzaniu kompetencjami przyszłości. Ustalono, że przywództwo jest kołem zamachowym  zmian w edukacji.
Rozwój przywództwa w edukacji  jest niezwykle istotny, to katalizator zmiany polskiej szkoły oraz kluczowy czynnik sukcesu rozwoju kompetencji przyszłości. Zadaniem dyrektora – lidera powinno być wspieranie, wyznaczanie kierunku, koordynowanie oraz kanalizowanie wszystkich pojawiających  się pomysłów na polską szkołę. Podczas debaty szukano odpowiedzi na następujące pytania: Czy dyrektor-lider może przebudzić współczesną polską szkołę? Kim powinien być dyrektor? Jak środowisko edukacyjne rozumie pojęcie „dyrektora lidera”? Czy stwierdzenie to nie budzi skojarzenia z dyrektorem-despotą, autokratą?

Postulaty wspólne:

  • Przywództwo jest w szkole potrzebne, dyrektor to nie tylko administrator, ale oddany lider który ma wizję swojej szkoły i który chce ją zrealizować we współpracy ze swoimi pracownikami.
  • Wybór dyrektora szkoły - poprzez mianowanie dyrektora szkoły przez organ prowadzący.
  • Przygotowanie kandydatów na dyrektorów szkół  w oparciu o rozwój u nich kluczowych kompetencji. Potrzeba przygotowania dyrektorów szkół do pełnienia tej funkcji zanim ją obejmą.
  • Ocena pracy dyrektora szkoły powinna odbywać się z udziałem rodziców.

Postulaty rozbieżne:

  • Konieczność rozróżniania przywództwa edukacyjnego od pojęcia lidera w oświacie.
  • Koncepcja wyboru dyrektora szkoły przez radę szkoły, przykładem - wybór władz na uczelni wyższej.