papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

1.3 Po co nam rodzice w przedszkolu i szkole?

Moderatorzy:
Elżbieta Piotrowska-Gromniak, prezes, Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji

Prelegenci:
Mariusz Budzyński,  autor i współtwórca, ALA Autorskie Licea Artystyczne i Akademickie we Wrocławiu

Magdalena Milczewska, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Przedszkole nr 125 w Warszawie
Krystyna Wardach, dyrektor, Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Zastrużu

pdf  prezentacja Krystyny Wardach
[pdf - 3,5MB]
pdf  prezentacja Mariusza Budzyńskiego
[pdf - 1,6MB] 

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi nauczycielami swoich dzieci, znają ich mocne i słabe strony, potrzeby i słabości. Dla nauczyciela są bezcennym źródłem informacji o dziecku, mogą też być dużym wsparciem, jeśli nauczyciele stworzą przestrzeń do współpracy. Jak zbudować współpracę rodziców i nauczycieli?

Postulaty wspólne:

Adaptacja rodzica i wprowadzanie rodziców do szkoły:

 • wdrażanie programów adaptacyjnych dla dzieci i rodziców od poziomu żłobka, który jest pierwszym zetknięciem z systemem
 • spotkania z psychologiem i rozmowy o emocjach
 • praca rodziców  z własnymi doświadczeniami
 • wspieranie rodziców w kompetencjach wychowawczych
 • opracowanie zasad współpracy pomiędzy rodzicami a nauczycielami
 • wypracowanie standardów współpracy rodziców z nauczycielami (w rozumieniu nie zarządzeń, a pewnych wytycznych, pomysłów, które będą jej sprzyjały)
 • uruchamianie w klasie zespołów do rozmów o problemach rozwojowych dziecka

Odbiurokratyzowanie szkoły:

 • zmniejszenie liczby dokumentów w szkole
 • zastąpienie dokumentów praktyką, działaniem

Zmiana systemu kształcenia nauczycieli:

 • rozwój kompetencji miękkich nauczycieli, praktyczne warsztaty dla nauczycieli (przykład: nie - współpraca z rodzicami -  a trening umiejętności  komunikacyjnych)
 • przygotowanie nauczycieli do trudnych rozmów z rodzicami
 • tutoring w odniesieniu do nauczycieli już będących w zawodzie
 • Praca nad relacjami w szkole:
 • stwarzanie klimatu rozmowy pełnego szacunku, otwartości i zaangażowania
 • dbałość o jasny przepływ informacji, zrozumiały, czytelny by rodzice rozumieli oczekiwania i potrzeby zgłaszane im przez nauczycieli

 Wnioski rozbieżne:

 • Wprowadzenie osoby mediatora do szkoły