papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

1.2 Czego świat może się od nas nauczyć?

Moderatorzy:
Bożena Będzińska-Wosik, dyrektor, Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi

Marzena Żylińska, inicjatorka i współzałożycielka, Fundacja Budząca się Szkoła

Prelegenci:
Anna Bańkowska, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi

Blanka Błasik, nauczyciel, Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi
Irena Koźmińska, prezes, Fundacja Cała Polska czyta dzieciom

pdf  prezentacja Bożeny Będzińskiej-Wosik
[pdf - 0,5MB]

Prezentacja i dyskusja nad wnioskami z portalowej debaty „Jakiej szkoły chcemy w XXI wieku?”

Prezentacja mini-mapy myśli w pięciu obszarach:

 • cechy szkoły,
 • proces organizacji nauczania,
 • współpraca zewnętrzna,
 • kadra szkoły,
 • postulaty dla uczniów.

Postulaty wspólne:

 • Szkoła, która ma wbudowane narzędzie słuchania, aktywny udział wszystkich zainteresowanych (uczniów, nauczycieli, rodziców).
 • Wprowadzenie orientacji zawodowej w szkołach, prowadzące do doradztwa zawodowego.
 • Nauka umiejętności, które pomogą w życiu – praca w zespole, zadawanie pytań, umiejętności analityczne.
 • Pozostawianie najlepszych nauczycieli w szkołach i dbanie w ten sposób jakość oświaty.
 • Więcej zaufania, mniej przepełnienia regulacjami prawnymi.
 • Działanie podnoszące poziom świadomości pedagogicznej rodziców.
 • Przeformułowanie systemu nauczania/podstawy programowej.
 • Szkoła bardziej demokratyczna.
 • Czas na zobaczenie rezultatów i przebiegu zmian, uczyć słuchać, zmiany ewolucyjne a nie rewolucyjne.
 • Mniej teorii, a więcej praktyki, która będzie potrzebna w późniejszym życiu.
 • Zwracanie uwagi na ucznia, na jego rozwój, jak się czuje w szkole, patrzenie na ucznia bardziej indywidualnie.
 • Zniesienie rankingów szkół.
 • Uczenie przez szkołę współpracy i współdziałania oraz zwracanie uwagi na indywidualny rozwój ucznia.
 • Analiza standardów nauczania, spojrzenie na warsztat nauczycieli.

Wnioski rozbieżne: nie pojawiły się.