papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

1.1 Jakiej szkoły chcemy w XXI wieku?

Moderatorzy:
Wojciech Kreft, przewodniczący, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP

Karolina Trochimiuk, Uniwersytet Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie

Prelegenci:
Edyta Glenc, naczelnik wydziału, Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
dr Anna Zasada-Chorab, wiceprezydent, Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

pdf  prezentacja Wojciecha Krefta
[pdf - 4,4MB]
 pdf prezentacja Edyty Glanc
[pdf - 3,4MB]

Prezentacja i dyskusja nad wnioskami z portalowej debaty „Jakiej szkoły chcemy w XXI wieku?”
Prezentacja mini-mapy myśli w pięciu obszarach:

 • cechy szkoły,
 • proces organizacji nauczania,
 • współpraca zewnętrzna,
 • kadra szkoły,
 • postulaty dla uczniów.

Postulaty wspólne:

 • Szkoła, która ma wbudowane narzędzie słuchania, aktywny udział wszystkich zainteresowanych (uczniów, nauczycieli, rodziców).
 • Wprowadzenie orientacji zawodowej w szkołach, prowadzące do doradztwa zawodowego.
 • Nauka umiejętności, które pomogą w życiu – praca w zespole, zadawanie pytań, umiejętności analityczne.
 • Pozostawianie najlepszych nauczycieli w szkołach i dbanie w ten sposób jakość oświaty.
 • Więcej zaufania, mniej przepełnienia regulacjami prawnymi.
 • Działanie podnoszące poziom świadomości pedagogicznej rodziców.
 • Przeformułowanie systemu nauczania/podstawy programowej.
 • Szkoła bardziej demokratyczna.
 • Czas na zobaczenie rezultatów i przebiegu zmian, uczyć słuchać, zmiany ewolucyjne a nie rewolucyjne.
 • Mniej teorii, a więcej praktyki, która będzie potrzebna w późniejszym życiu.
 • Zwracanie uwagi na ucznia, na jego rozwój, jak się czuje w szkole, patrzenie na ucznia bardziej indywidualnie.
 • Zniesienie rankingów szkół.
 • Uczenie przez szkołę współpracy i współdziałania oraz zwracanie uwagi na indywidualny rozwój ucznia.
 • Analiza standardów nauczania, spojrzenie na warsztat nauczycieli.
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej, inspirujące rozmowy z uczniem, aby sam odkrywał wiedzę - zwrócenie się do pracowników uczelni do rozwijania metodyki nauczania.
 • Dbałość o jakość kształcenia ze względu na niż demograficzny, zwracanie uwagi na kształcenie nauczycieli.

Wnioski rozbieżne:

 • Organizacja w mieście instytucji/ośrodków, które pozwolą szkołom otworzyć się na siebie nawzajem, otwarcie się szkół na zewnątrz.