papierfirmowyprogramopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

ARCHIWUM/ARCHIVE

Zapraszamy na strony poprzednich Kongresów Polskiej Edukacji organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych.

We invite you to visit the website of the previous Congresses of Polish Education organized by the Institute of Educational Research.

2 KONGRES POLSKIEJ EDUKACJI

2nd CONGRESS OF POLISH EDUCATION

kongres2013

1 KONGRES POLSKIEJ EDUKACJI

1st CONGRESS OF POLISH EDUCATION 

kongres2011