logoIBEee

men lewe z godlem

programopenspaceprelegencimaterialynaszaedukacjagalerie

 

Opinie o Kongresie

89% uczestników III Kongresu Polskiej Edukacji uznało, że to, czego się dowiedzieli podczas spotkania, przyda się w ich pracy. W Kongresie wzięło udział ponad 1100 osób, co druga była nauczycielem.

Najlepiej zostały ocenione wystąpienia gości specjalnych, prezentacje uczniowskich projektów społecznych oraz wystąpienia uczniów. Najsłabiej zostały ocenione debaty w przestrzeni „open space”. Pojawiło się też kilkanaście głosów krytyki odnoszących się do doboru bloków tematycznych oraz doboru prelegentów prowadzących sesje (w trakcie debat dyskutowały te same środowiska, zabrakło zróżnicowania).

Poza nauczycielami w Kongresie wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy, uczniowie, studenci, a także inni przedstawiciele systemu oświaty. Z możliwości podzielenia się opiniami o Kongresie poprzez wypełnienie ankiety skorzystało 60% uczestników.

 

 

Moderatorzy:

Zofia Grudzińska, nauczyciel, Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy
Katarzyna Staszko, doktorant, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Prelegenci:

Jarosław Pytlak, dyrektor, Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego na Bemowie, Warszawa
dr Marcin Smolik, dyrektor, Centralna Komisja Egzaminacyjna
Teresa Zawisza-Chlebowska, dyrektor, Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi w Sochaczewie

pdf  prezentacja Zofii Grudzińskiej
[pdf - 4,8MB]
 pdf prezentacja Jarosława Pytlaka
[pdf - 0,2MB]

Wstęp:
Na początku wysłuchaliśmy refleksji dyrektora szkolnego – jak zmieniło się funkcjonowanie szkoły po wprowadzeniu egzaminów zewnętrznych: początkowa ciekawość i nadzieja była stopniowo wypierana przez sztampowe uczenie od testy; wspomniano również problemy logistyczne związane z przebiegiem egzaminów. Kolejni prelegenci prezentowali argumenty krytyczne dla obecnego systemu egzaminacyjnego i argumenty odnoszące się do owej krytyki. Debata z udziałem uczestników dała obfity plon postulatów  o rozmaitym charakterze. Trudno mówić o konsensie, zaznaczały się nawet nie tyle spolaryzowane, co zróżnicowane stanowiska. Wiele było postulatów szczegółowych, ale nie prowokowały rozbieżnych postulatów, więc zasługują na obecność w grupie wspólnych.

Postulaty wspólne:

 • Wdrożenie mechanizmów zmierzających do zniesienia rankingów.
 • Dodawanie do egzaminu gimnazjalnego z języków obcych egzaminu ustnego, zmiana proporcji zadań testujących na korzyść kompetencji produktywnych.
 • Opieranie wszelkich propozycji zmian o systematyczne badania.
 • Oparcie egzaminów zawodowych na konkretnych i przejrzystych standardach (postulujący uzyskał zapewnienie ze strony MEN, że jest obecnie wdrażana procedura informacyjna wspierająca realizację tego postulatu).
 • Zmodyfikowanie decyzji komisji rekrutujących na studia wyższe tak, by wynik matury stanowił tylko element w ogólnej ocenie kandydata.
 • Modyfikacja formuły EWD tak, by w większym stopniu uwzględniała czynniki podyktowane zdiagnozowanymi trudnościami w uczeniu się.
 • Modyfikacja egzaminu maturalnego z podstaw przedsiębiorczości w kierunku formy praktycznej.
 • Dla dzieci mieszkających poza krajem wprowadzenie możliwości egzaminów online.

Wnioski  rozbieżne:

 • Postulat rozbieżny z postulatem z debaty na portalu NE: sprzeciw wobec włączenia wolontariatu w system egzaminacyjny: skutkiem byłoby zniekształcenie podstawowej zasady nieodpłatności działania.
 • Zlikwidowanie CKE i przeznaczenie zaoszczędzonych pieniędzy na inne projekty społecznie użyteczne
 • Zaangażować CKE do zadania wprowadzenia w system egzaminów